Велики петакНа Велики петак
У време смерно и тихо
Добих скарадну мисао
И жељу
Да у чашу црног вина
Источеног из каквог
Хочанског подрума
Удробим кришке
Језика и риме
Историје и смрти
Надробим
Врх дојке што доји
Милује се и лиже
Кришке
Имена и презимена
Године кришака
Смрти и рођења
Кришке од кришака
Хлеба
Имам жељу
Да тако удробљену
Завињену чашу
Дигнем изнад главе
Пролијем вино по лицу
Па тако причешћен
Васкрснем на другом месту
У ово исто време
Кад и живим