1219.


              
       
 Двадесет лета пролете

од хиљадустодеведесетдевете

када на Светој Гори

Симеон престаде да се моли

И само десет година

од кад се хиљадудвестадевете

Студеница живописа

А наречене хиљадудвестадеветнасте

заврши се Милешева

и полете крилима Белог анђела

За равно двестаичетрес година

бејаше хиљадучетиристопедесетдевета

угасиће се Пећаршија

да би се после тога

свећа поново упалила

пре него се Соколовић престави

хиљадупестоседамдесетидевете

и са пореклом састави

Чујте и почујте Срби!!!

Хиљадудвестадеветнаесте

постадосмо народ признат и од славе

заслуга је то Светога Саве

који је са великашима зборио

са вуцима роморио

Који је браћу мирио

док се није смирио

Постадосмо народ Бога

па самим тим и омрзнут

од злих и злога.

Од тада се имало шта љубити

али и изгубити

Имало се шта и освајати

и од нас одвајати.

Имало се градити и поправљати

и коме остављати

Имало се шта бранити

у сваком од Косовских бојева

   од тада смо на мети деветих изопачених бројева