У Истоку живело разни' људи!

 


  У Истоку живело разни' људи

Само су одабрани мрели у њему

Брушила бистра вода

реч увредушу и тешитељку

подједнако

Њен хук није дао

да чујемо једни друге

па остадосмо неувређени

и неутешени

 

Борило се зло и добро

около нас

Никад у нама

 

Било је запарине летње

коју ноћ избрише са сокака

рике гладних свиња

и јутарње росе које никада

није фалило

 

У Истоку је живело разни' сорти

Ретко је која била мудра

скоро је свака била

речита

 

У Истоку је живело разни' типова

домаћина кабадахија пијаница

пастира трудбеника лажова

крадова поштењачина кровних петлова

добрих али будала

лоших али паметних

шер будала оних који нису штетни

џагадура наметника истресака једвадочека

мудријаша циркусаната превараната

инсана душебрижника самотника

весељака лелекача пивопија

ноћобдија славопојаца својте

игбалџија батлија лаћамија

чаталџија даја теткића

кумова комшија пријатеља

паламарџија јуфкаџија

тукмака бистрих

пишманџија муштулгџија

докољних љапера

бељава арамџија

Људи

 

У Истоку је живело разни' жена

све су биле домаћице

И свака је кућа имала смука подпрагаша

те гнездо ластавица испод шталног крова

 

Било је планинског пута

у време кад се дан одваја од ноћи

и неких топола низ реку

те плота преко којег сам бежао

 

У Истоку није било ичега

сем људи и звери

ватре и воде

сунца и месеца

њиве и шуме

равнице и узбрдице

планине и низбрдице

У Истоку је свега фалило

Сем среће

и несреће

 

Било је имена

урезаног кроз букову кору

и мирисног блата крај реке

што милује босу ногу

те лeпeта крила шотака

које не желе да буду украдене

 

У Истоку је живело разни' људи

Само није било свеће

да их њоме нађеш

У Истоку је било разни' људи

Срећом данас

разни Истоци живе

у свим тим истим људима