Не може се рећи...Не може се рећи да сам леп
ал' зато нисам паметан
О бескрају знам колико и други
Ништа, дакле
Чак можда и нешто више

Не може се рећи да нисам глуп
то је зато што су други слепи
У ноћи у магли
кад ми се јави да будем леп