Сами смо учили да љубимо жене...

                                                     
Учили су нас да пољубимо хлеб
Пре него га бацимо

Васпитавали су нас
Да љубимо руке старијима

Терали су нас
Да љубимо покојника

Гледали нас како љубимо
Икону у сркви

Нагонили нас да  се изљубимо
Кад укрстимо чаше

Љубили смо: врата, слику, чашу, земљу, старце, децу, јабуку, заставу, мермер, пушку, крст, говече, праг...

Све су нас учили и терали: да љубимо – осим жене. Нису нас васпитавали да жену љубимо. Не! То је била срамотно.

Зато смо се сами учили.

Уље на платну Горан Пешић