Има и смрти и сеоба...


Ујео ме је лавеж паса
зубима  ветра који носи речи
у једном граду, једне ноћи,
у који сам бежећи морао доћи!

Отровао ме је мирис црвене руже
светлом олује, сликом ватре,
под једим кровом, улице једне,
године неке јадне и бедне!

Убила ме је вера у љубав
танетом златним, бодежом оштрим,
у вароши некој на крају света,
с три деветке на крају лета!

Ујео ме је лавеж паса
У једном граду, једне ноћи
У који сам бежећи морао доћи
У улици једној на крају света,
С три деветке на крају лета!

Фото Игор Ђурић