Песма о једној слици
Сада је све трен
све стоји
скамењено
али је стварно
јер је постојало
Види се једно дрво
и изнад њега облаци
Не
ништа ту није лажно
чак ни анђео
који седи на дрвету
нити дете
што стоји испод дрвета
и гледа горе
а види само јабуке
црвене и једре
Мало пре тога
све је било другачије

22.04. 1997
Исток