Не зависи од нас...Шума испред нас

може бити:

пун магацин кундака

или:

читава библиотека књига

Никада се не зна

и не зависи од нас

а још мање од дрвета.