РАЈ


Је ли на небу ?
Или у глави ?
Космос ?
Или душа ?
И чиме га заслужујемо ?
Тиме што смо пасји послушни ?
Или :
хоризонтом испред себе ?
маштом у себи ?
и прошлошћу иза себе ?
Рекао бих :
слободом .