Одбијам!Овог поприлично тмурног и кишовитог

Дана одбијам сваку помисао да

Спустим осмех на усне

Одбијам да будем млад

Одбијам да сам то био некад

Икад

Одбијам да оплодим жену

Одбијам месечеву мену

И љубав снену и лењу

И одбијам на овакав дан

Да побегнем и будем сам

Јер већ сам сам

И бесан сам пас

Што гризе кишни дан