Киша, душа, главаСа брда се ваља облак

Киша са неба сиће

Тако јест' и хоће

У души је беснела бура

Душа је нешто незнано

Тако је увек и биће

У глави је јасно

Бивало и јесте

Где смо и где сте

Киша је сипила капљом

Душа је сенила беном

Глава је бенила сеном

Киша, душа, глава

Облак, тело, страва

У облаку је глава

У души је страва

У телу је вода

Живела слобода!!!

(да уметник будем?!?)