Јебеш стиховеЈебеш стихове

Који морају да буду

Најбољи

Макар

Добри

Макар

Стихови

Фото Игор Ђурић