Снијем...

Спијем а не снијем

До снова без основа

Не иде........

Фото Игор Ђурић